na stanowisku bibliotekarza

Najszybszym sposobem uzyskania naszego wsparcia technicznego, bezpośrednio na stanowisku pracy, jest skorzystanie z programu pomocy zdalnej.

Oprogramowanie nie wymaga instalacji. Wystarczy je pobrać, uruchomić i podać administratorowi wyświetlany identyfikator i jednorazowe hasło do połączenia.

Korzystamy ze sprawdzonego rozwiązania TeamViewer.

na serwerze

W wielu przypadkach konieczna jest nasza zdalna interwencja na serwerze.

W zależności od platformy systemowej możemy zestawić połączenie za pośrednictwem odpowiedniego protokołu (np. SSH, RDP) lub przez VPN. Możemy ustalić z Administratorem adres IP z jakiego bedą prowadzone połączenia by mógł odpowiednio przygotować konfigurację sieci.

Dla systemów Linux preferujemy autoryzację przy pomocy kluczy SSH.

Nasz klucz publiczny jest dostępny tutaj.

sprawdź adres IP, przetestuj łącze

Informacja o publicznym adresie IP komputera może być pomocna przy diagnozowaniu problemów z połączeniem sieciowym.

Twój publiczny adres IP: 54.167.62.170

Dodatkowo przedstawione poniżej zewnętrzne serwisy pozwalają oszacować szybkość połączenia z siecią Internet w danym momencie.

www.speedtest.pl

www.speedtest.net

instalacja i konfiguracja serwera

nazwa biblioteki

imię i nazwisko

e-mail

pytanie

 

konfiguracja bramki www

nazwa biblioteki

imię i nazwisko

e-mail

pytanie

 

Samodzielna aktualizacja oprogramowania użytkownika

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy strefę o nazwie BIBLIOTEKA.

Jest to panel dla użytkowników systemów SOWA, korzystających z naszego
wsparcia serwisowego. W strefie BIBLIOTEKI można w łatwy i szybki sposób pobrać on-line aktualną wersję oprogramowania dla stanowiska użytkownika oraz sprawdzić elementy licencji i terminy obowiązywania umów na opiekę serwisową.
Zapraszamy do logowania się w dziale BIBLIOTEKA.

Po zmianie lokalizacji książki z wypożyczalni na czytelnię w programie obsługi wypożyczeń nadal jest oznaczenie wypożyczalni

Jeśli książka jest już udostępniona to nie wystarczy zmienić lokalizacji, ale także należy zmienić miejsce udostępnienia. Wymaga to wycofania książki z wypożyczalni (np wstrzymanie wypożyczenia) i ponownie udostępnić książkę. Najlepiej tę operację wykonać w kolejności: wycofanie, zmiana lokalizacji, ponowne udostępnienie. Operację ta może wykonać tylko osoba z uprawnieniami do wypożyczania i ubytkowania w obu lokalizacjach.

Obecnie w najnowszych wersja systemu Sowa2 operacja zmiany lokalizacji jest zablokowana w programie katalogowania dla egzemplarzy udostępnionych. Można ją wykonać tylko z programu wypożyczalni - ikona >|> zmień lokalizację egzemplarza. Wymagane są przy tym uprawnienia do ubytkowania i udostępniania książek we wskazanych lokalizacjach. 

 

Jak policzyć skatalogowane książki?

Jeśli chcemy policzyć wprowadzone do systemu woluminy to najlepiej wykonać zestawienie należące do grupy zestawień inwentarzowych - struktura zbiorów. Podaje ono m.in. liczbę egzemplarzy w każdym inwentarzu. Ponadto podaje wartości książek w tych inwentarzach, z podziałem na na rodzaje księgozbioru.

Jeśli chcemy policzyć wprowadzone do systemu Sowa2 dokumenty możemy wykonać zapytanie elementarne "szukaj w wybranym polu". Wybieramy typ rekordu "bibliograficzny" i oznaczenie pola "245Z". W polu wzorzec zawartości wpisujemy gwiazdkę - znak "*", a pole wzorzec złożony zostawiamy puste. Po wykonaniu zapytania otrzymujemy komunikat "Kolekcja zdalna zawiera ... rekordów".

W systemie Sowa1 liczenie dokumentów jest bardzo trudne ponieważ w zarówno serie jak i dokumenty wielotomowe oraz dzieła współwydane mają swoją reprezentację w bazie, co zwiększa liczbę zarejestrowanych dokumentów. 

Konfiguracja automatycznych powiadomień czytelnika

Ważne komunikaty dla czytelników, m.in.: przypomnienia, monity, są wysyłane bezpośrednio z systemu SOWA2/MARC21 pocztą elektroniczną.

Aby skorzystac z tej funkcji biblioteka powinna posiadać konto pocztowe i znać parametry tego konta. Do konfiguracji potrzebne są:

 • adres e-mail
 • adres serwera SMTP (jest to serwer wysyłający pocztę)
 • sposób szyfrowania transmisji (zwykle dostępne są transmisje bez szyfrowania, zabezpieczone przez SSL albo przez TLS)
 • numer portu serwera SMTP
 • nazwa użytkownika
 • hasło użytkownika

Więcej na ten temat

Jak poprawić protokół ubytkowania?

Bezpośrednie poprawianie protokołu ubytkowania nie jest możliwe. Jeśli chcemy dodać lub usunąć egzemplarz z protokołu, należy go anulować. Egzemplarze przenoszą się z zakładki "przygotowane" do zakładki "wybrane" i tam dodajemy lub usuwamy egzemplarze. Po dokonaniu zmian należy ponownie przygotować protokół ubytkowania. Jeśli chcemy zmienić datę wpływu lub cenę egzemplarza np. ze względu na denominację, to można to zrobić poprawiając dane w programie katalogowania na formularzu danych inwentarzowych (zasobu). Dane te automatycznie są zmieniane w kolejnym wydruku protokołu.

Wszystkie te zmiany można wprowadzać dopóki protokół nie został ubytkowany.
Po ubytkowaniu protokołu nie ma możliwości jego poprawienia lub wycofania.

Czy można wypożyczać lub przyjmować zwroty książek podczas skontrum?

Minimalną jednostką biblioteczną, na której możemy wykonać skontrum jest inwentarz. W inwentarzu, na którym jest robione skontrum, podczas jego trwania nie może być żadnych zmian stanu egzemplarzy. W szczególnym przypadku możliwe jest przyjęcie zwrotów książek, odłożenie ich w osobnym miejscu i zarejestrowanie ich dopiero po zarejestrowaniu wszystkich innych książek. Jednak zawsze jest to potencjalnym źródłem sprzeczności.

Wznowienie wypożyczania po skontrum

Wypożyczanie można włączyć dopiero po zakończeniu wszystkich operacji związanych ze skontrum, łącznie z wydrukowaniem wszystkich arkuszy skontrowych, podsumowań, ubytkowaniem braków stałych i zgłoszeniem braków jako braki względne. Pierwsze wypożyczenie prakycznie unieważnia skontrum.

Kiedy można/należy wyzerować skontrum?

Operacja zerowania skontrum może być wykonana w dowolnym momencie między zakończeniem bieżącego skontrum, a rozpoczęciem następnego. Najbezpieczniej jest wyzerować skontrum bezpośrednio przed rozpoczęciem rejestracji książek do nowego skontrum, ponieważ eliminuje to przypadkowe rejestracje w bazie. Ponieważ pierwsze wypożyczenie unieważnia skontrum można je również zerować bezpośrednio po zakończeniu wszyskich operacji z nim związanych tj. wydrukowaniem wszystkich arkuszy skontrowych, podsumowań, ubytkowaniem braków stałych i zgłoszeniem braków jako braki względne.

Dlaczego na arkuszu skontrowym jest więcej niz 1000 egzemplarzy w podsumowaniu?

Sytuacja taka wynika ze stosowania w bibliotece numeracji tomów lub egzemplarzy jako elementu identyfikatora egzemplarza. Identyfikator ten składa się z oznaczenia inwentarza, numeru inwentarzowego i sekcji dodatkowej. Z reguły ostatnia sekcja jest pusta (trzy zera), jednak według starych metod katalogowania można było w tym miejscu wprowadzić numer tomu lub egzemplarza. Ponieważ arkusze skontrowe nie przewidują możliwości wprowadzenia więcej niż 1 egzemplarza z tym samym numerem inwentarzowym do jednej rubryki, to może się zdarzyć, że egzemplarze o takim samym numerze inwentarzowym są widoczne jako jedna pozycja na arkuszu, ale w podsumowniu uwzględniane są wszystkie egzemplarze z różnymi końcówkami.

Samodzielny zapis czytelnika on-line

Aktualna wersja systemu SOWA2/MARC21 umożliwia czytelnikom samodzielne zakładanie kont w bibliotece on-line. Tożsamość czytelnika podlega ostatecznej weryfikacji podczas wizyty w bibliotece. Na koncie czytelnika dostępne są m.in. funkcje zdalnej rezerwacji i zamawiania wybranych pozycji. Warunkiem udostępnienia tej funkcji czytelnikom jest korzystanie z aktualnej wersji systemu SOWA2/MARC21 oraz prezentowanie katalogu on-line.

Wiecej

Ochrona danych osobowych - zgłoszenie zbiorów do GIODO

Dla bibliotek korzystających z usługi hostingu i powierzających przetwarzanie danych osobowych (uruchomiona komputerowa wypożyczalnia) przygotowaliśmy opis środków technicznych i organizacyjnych, zastosowanych przez nasza firmę zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Opis stanowi pomoc przy wypełnianiu Zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (część E i F).

SOWA2SQL/MARC21

Informacje na temat rozwoju systemu SOWA2SQL/MARC21 znajdują się TUTAJ

SOWA2/MARC21 2012

 • poprawione przewijanie braków stałych
 • wykaz czytelników odwiedzających
 • generalna zmiana synchronizacji modułów pozwala na zatrzymanie serwera w trakcie długich operacji
 • naprawione szukanie znaku & w "zapytaniu podstawowym"
 • wypożyczalnia obsługuje ikony zestawień z paneli egzemplarza i czytelnika
 • nowe zestawienie: "Czytelnicy przetrzymujący"
 • smailer: w logu umieszcza tytuły wysłanych maili
 • statystyki: nowe zestawienie wpłat dla rodzaju, nowe opcje zarejestrowanych
 • opcjonalne ustawianie czasu zamówień
 • wysyłanie maili o kończącym się terminie zamówienia
 • wysyłanie maili przypominających o odbiorze rezerwacji
 • "wydruk techniczny", "popraw tabelę"można odwołać się do tabeli z innej niż standardowa ścieżki
 • poprawiona numeracja pokwitowań w zestawieniu wpłat
 • zestawienie podatku VAT
 • skontrum: poprawiony załącznik i sumowanie dla wieloegzemplarzówki
 • poprawka łączenia kont czytelników
 • poprawione obliczanie sum ubytków w wycenie inwentarza
 • skorygowany błąd występujący przy równoczesnej zmianie opcji wypożyczalni

SOWA2/MARC21 2011

 • zmiana obsługi plików konfiguracji
 • poprawione wyszukiwanie Z39.50 dla kryterium złożonego
 • zmiany w wypozyczalnia.exe (operacje w menu, inna obsługa ikony zamówienia)
 • większe przyciski w oknie znaków diakrytycznych
 • lepsze odświeżanie okna rekordu w powiązaniach
 • poprawiona obsługa drag/drop w formularzach
 • poprawka plików generowanych przez smailer
 • opcja czytelnicy aktywni w statystykach
 • zmiana generowanych nazw plików maili (SMAILER)
 • legenda w podsumowaniu wpłat
 • przy starcie odtwarza ostatni katalog z menu
 • pole parametru  w P# administratora jest szersze
 • poprawione polecenie HELLO, zamiana na UTF8, formularze SFM
 • Polepszenie wyświetlania w browserach (italic)
 • WYPOZYCZALNIA próbuje drukować paragon do skutku
 • WYPOZYCZALNIA nie pozwala na wydrukowanie pokwitowania jeśli był paragon
 • WYPOZYCZALNIA może współpracować z serwerem drukarki fiskalnej
 • SKONTRUM_TCP poprawione odświeżanie ekranu przy zmianie zakładki
 • nowy moduł smailer do wysyłania poczty przez pliki
 • SOWA_TCP przycisk "pokaż otwarte rekordy" aktywny tylko gdy coś otwarte
 • ulepszone wyszukiwanie uwzględniające sowa/utf
 • usunięty błąd operacji zerowania wyników skontrum
 • poprawiona obsługa UTF8 dla Linux
 • poprawiona funkcja mak()
 • w zestawieniu "kartoteka ubytków" zła wartość "z przeniesienia"
 • w TRANSFER_TCP można ustawić czcionkę i wysokość klatki
 • można zdefiniować skrypt formatujący kody kreskowe
 • funkcja skryptów sort porządkowała od końca
 • można zablokować przyjmowanie zwrotu (wrzutnia RFID)
 • typy rekordów prezentowane są w kolejności INI
 • poprawione działanie opcji UTF8
 • operacje przesyłają formularz html
 • nowa funkcja skryptów sort(lista,sep)
 • parametr CFG_ZAMOWIENIA_ZOSTAW
 • poprawka zestawień skontrum
 • poprawione rankingi
 • moduł ftp umożliwia utworzenie nowego folderu
 • ulepszenia dla operacji samoobsługowego zapisu czytelnika
 • zmiany w profilach dla EXTRA
 • poprawka dotycząca zapisu czytelnika
 • nowa funkcja skryptów RANDOM
 • monity wysyłane są mailem także pierwszego dnia
 • teraz operator i stawka VAT rejestrowana jest przy tworzeniu kwitu
 • wirtualna tabela KARY zwraca numer paragonu
 • serwer obsługuje polecenie rejestracji paragonu
 • poprawiony błąd sychronizacji w module CZYTELNICY, STATYSTYKI mowa opcja podziału wiekowego
 • wysyłanie maili przypominających o nadchodzącym terminie zwrotu
 • poprawione liczenie dni otwarcia (STATYSTYKI,ANALIZA)
 • poprawiony błąd daty zmiany hasła logowania

SOWA2/MARC21 2008-2010

2010

 • możliwość korzystania z kółka myszy w oknie listy rekordów i formularza
 • można ustawić wydzieloną drukarkę do wydruku pokwitowań wpłat
 • możliwość wymuszania na użytkowniku okresowej zmiany hasła
 • możliwość przechowania szyfrowanego hasła serwera poczty wychodzącej, obsługa SSL
 • zestawienia wprowadzonych i zmodyfikowanych rekordów
 • możliwość automatycznego korzystania z odsyłaczy
 • możliwość definiowania formularzy z parametrycznymi współrzędnymi

2009

 • można uzyskać zestawienia najczęściej wypożyczanych książek, czytelników którzy wypożyczyli najwięcej pozycji oraz kolekcję pozycji niewypożyczanych
 • zestawienia czytelników, wypożyczeń i odwiedzin są teraz dostępne także sumarycznie dla wszystkich agend
 • zestawienia operacji samoobsługowych (logowanie, rezerwowanie, zamawianie)
 • nowe możliwości podziału rejestrów protokołów ubytkowania
 • katalogi do retrokonwersji Z3950 mogą być grupowane w podmenu
 • realizacja długich zestawień i operacji sygnalizowana jest teraz okienkiem "Proszę czekać..."
 • możliwość prezentowania pracownikowi wypożyczalni należnej kary za przetrzymanie egzemplarza
 • program obsługi czytelni umożliwia posługiwanie się kodami kreskowymi rejestrowanych zdarzeń
 • możliwość drukowania miniatur fotografii w zestawieniach RTF
 • nowe zestawienie podsumowujące liczby czytelników
 • możliwość przeprowadzania skontrum w wydzielonej lokalizacji
 • formularz rekordu MARC21 umożliwia łatwe powielanie bieżącego pola
 • możliwość rejestrowania niestandardowych wpłat
 • szukanie wg słów we wszystkich indeksach
 • możliwe prolongowanie samoobsługowe
 • nowa forma zapytania "podstawowe"
 • możliwość oznaczania ikonami przynależności rekordu do kolekcji stałych
 • możliwe jest tworzenie dezyderat dla kilku inwentarzy filii, oraz odpowiednie zestawianie

2008

 • funkcje retrokonwersji realizowane dotychczas odrębnym programem zostały włączone do programu podstawowego
 • umożliwienie kontroli blokady konta także przy rezerwacji przez pracownika
 • możliwość aktualizowania pliku adresów retrokonwersji z bazy danych firmy SOKRATES, zmiana formularza wyrażenia wyszukiwawczego Z39.50
 • automatyczne powiadamianie czytelników mailem o przetrzymaniu
 • wydruk odrębnych monitów dla poszczególnych agend
 • usprawnienie operacji cofania protokołu ubytkowania
 • precyzyjna rejestracja „on-line” zmian dokonywanych w bazie danych (szybkie odzyskanie bieżącego stanu danych w razie awarii sprzętu)
 • rozszerzenie funkcjonalności programu podstawowego - umożliwia prezentację różnych typów powiązań, wykorzystane m.in. w realizacji katalogu czasopism MARC 21
 • wprowadzenie parametru pozwalającego definiować nazwy agend w formie skróconej, do wydruku na monicie
 • w programie wypożyczalni wyszukując w katalogu można włączyć znaki diakrytyczne
 • poprawienie zarządzania pamięcią serwera
 • edycja rekordów dowolnej wielkości
 • nowy moduł umożliwia dynamiczne (bez restartu serwera) włączanie niestandardowych procedur, zestawień i kryteriów
 • prezentacja rekordów z miniaturami załączonych plików JPG
 • dodanie modułu umożliwiającego efektywne wyszukiwanie w indeksach wg słów
 • możliwość poprawiania identyfikatora egzemplarza, który był udostępniony
 • usprawnienie definiowania parametrów bazy czytelników
 • dodanie modułu umożliwiającego modyfikowanie parametrów poprzez formularz, np. ustawianie bilansów otwarcia inwentarzy
 • możliwość wyłączenia dodawania nazwy do adresu zwrotnego maili
 • możliwość administracyjnego poprawiania tabeli zdarzeń rejestrowanych w czytelni
 • umieszczenie tabelek: „wpisano do rejestru” oraz „oryginał/kopia” na protokole ubytkowania
 • rozszerzenie możliwości definiowania filtrów
 • w pokwitowaniach wpłat/wypłat można drukować nazwę bieżącej agendy

interfejs WWW 2012

 • obsługa adaptacji wersji językowej per instalacja i per katalog
 • możliwość definiowania pól opisowych w konfiguratorze dla każdego języka osobno
 • uzupełnianie numeru karty o prefiks i uzupełnianie do zadanej długości także przy logowaniu w trybie "login"
 • dodany automatyczny backup miesięczny plików strony.dat i sowwwa-config.xml
 • poprawienie błędnie aktualizowanych uprawnień do katalogów w cache
 • przekierowanie do strony rekordu poprzez usługę API
 • rekord zlinkowany z IPUB wyświetla ikonkę z linkiem do rekordu w IPUBie
 • identyfikator instancji (katalogu) dodany do logu operacji
 • jeśli docelowy rozmiar "miniaturki" jest większy od źródła, to tworzony jest przezroczysty PNG, a źródło jest centralnie wkopiowane do "miniaturki"
 • bloby, obrazki i miniaturki są generowane do cache'a i z niego serwowane do przeglądarek
 • w panelu konfiguracyjnym jeśli katalog jest w osobnej domenie, link otwarcia katalogu otwiera w tej domenie, a nie w domenie administracyjnej
 • przy wyborze ikonki załącznika ignorujemy wielkość liter rozszerzenia
 • w skryptach - nowa klasa css - link elektroniczny - link-ev
 • rekordy powiązane z portalem w.bibliotece.pl wyświetlają odnośnik do rekordu w portalu
 • obsługa załączanych obrazków w formacie PNG (także dla miniaturek)
 • rekordy powiązane z portalem w.bibliotece.pl, jeśli nie mają okładki lokalnej, wyświetlają okładkę z portalu na stronie z linkiem do tego rekordu 
 • drugi model API dla integracji zewnętrznego serwisu (ipub)
 • poprawiono limit znaków w polu liczby dni przedłużania zamówienia
 • poprawione domyślny opis nad formularzem logowania przy opcji login
 • wyświetlanie rekordu o danym ID

interfejs WWW 2011

 • opcja generowania nowegoi hasła dla czytelnika w razie gdyby zapomniał (SOWA2/MARC21 i SOWA2SQL)
 • poprawnie działa samoobsługowy zapis czytelnika do biblioteki dla SOWA2/MARC21 i SOWA2SQL
 • rozszerzony proces autozapisu o email z potwierdzeniem
 • pobieranie nazwy ACS oraz listy agend przez API
 • poprawiony formularz autozapisu w języku angielskim
 • poprawione działanie linków w indeksie dla haseł zawierających cudzysłów (")
 • dodane obsługa pobierania numeru i daty licencji dla API
 • poprawka komunikacji protokołem z serwerem obsługującym kodowanie UTF-8 
 • pierwszy model API dla integracji zewnętrznego serwisu (ipub)
 • po zapytaniu strona automatycznie przekierowana jest na pierwszą stronę wyników
 • dodany mechanizm translacji formularzy dla wszystkich wersji SOWY (a poprzez to obsługa angielskich nazw w kryteriach)
 • po otwarciu formularza automatycznie aktywne jest pierwsze pole edycyjne formularza 
 • generowanie ikonki linku do pojedynczego rekordu (tylko SOWA2/MARC21) w wynikach wyszukiwania
 • możliwość włączania/wyłączania wszystkich instancji dla wszystkich domen naraz
 • poprawiona prezentacja małego pliku dziennika (<1kB)
 • usunięte niepotrzebne już opcje konfiguracyjne
 • przepisana dokumentacja (teraz będzie dostępna on-line) 
 • obsługa statycznych SFMów i EPRów w trybie debug
 • gdy jest więcej niż 1 obrazek przy rekordzie wyświetlają się ikonki otwierające kolejne obrazki w galerii
 • możliwość dodawania wielu emaili na koncie czytelnika + walidacja poprawności emaili oraz telefonu
 • poprawka js galerii załączników do rekordu dla IE8 (nadmiarowy przecinek ogłupiał tą przeglądarkę)
 • poprawka css galerii dla IE
 • poprawka wyglądu formularza zapisu czytelnika oraz stopki serwisu dla IE8
 • możliwość adaptacji formularza EPR dla każdego katalogu osobno (<criteries>nazwa_pliku_epr_w_data.epr</criteries>)
 • poprawka obsługi wyświetlania powiększenia miniaturki przy ustawieniu "na zewnątrz opisu". 
 • link do otwierania katalogu z okna konfiguracji oraz do otwierania informacji o serwerze (struktury dbdesc)
 • obsługa pliku logu i ustawianie poziomu szczegółowości logowania na stronie konfiguracji bramki www 
 • sprawdzanie parametru cfg_mailer, gdy jest disabled wówczas nie prezentujemy linka do zdalnego zapisu do biblioteki
 • fraza wyszukiwawcza musi się składać z co najmniej 3 znaków
 • nie generował się bar z ikonkami załączników przy rekordzie, gdy nie było żadnego obrazka jako załącznik
 • naprawa złej obsługi filtrów w przypadku obsługi klikania na linki w opisach (wracał do ustawień domyślnych filtrów)
 • uodpornienie na złą implementację iconv pod Windowsem (nie znał kodowania UTF8 tylko UTF-8)
 • poprawka ustawiania domeny dla ciasteczka w przypadku serwerów na innym porcie niż 80 
 • przebudowa skryptu instalacyjnego i dokumentacji
 • wsparcie przypadku HTTP_X_FORWARDED_HOST
 • poprawka flexie do współpracy modelu boxowego (na formularzach SFM) z Operą oraz IE
 • przekodowanie w locie tylko dla DBDesca i SOWYSQL, usprawnione
 • poprawione treści komunikatów po angielsku
 • obsługa samodzielnego zapisu czytelnika do biblioteki
 • poprawione kasowanie wartości parametru konfiguracyjnego, którego wartość domyślna jest niepusta
 • wysyłam język interfejsu bramki w poleceniu HELLO (jako parametr LANG)
 • obsługa wygaszania przycisku indeksu (tylko gdy w EPR przy SPEEDZie jest lista ograniczająca indeksy)
 • poprawiona obsługa sowa_urlencode by nie konwertowało podwójnie znaków Unikodowych
 • naprawione klikanie w wybrane wcześniej hasła w oknie indeksu
 • wsparcie dla nowej klasy formularzy SFM
 • obsługa zamówień międzybibliotecznych i zleceń zakupu książki (oraz ich kasowania)
 • obsługa operacji wykonywania zdefiniowanych programów (struktura p) z formularzami SFM
 • obsługa translacji dowolnych tekstów na poziomie protokołu
 • wsparcie dla serwerów SOWY obsługujących Unicode (zarówno przez UTF8 jak i sekwencje escape)
 • wsparcie dekodowania znaków specjalnych przesyłanych w wartościach opcji w DBDescu - {}&#
 • poprawa obsługi błędnie wygenerowanego przez skrypt <LINK:SOWAPHP>
 • umożliwiono customizację napisów dla pojedynczej instancji (poprzez plik custom.<KatID>.properties w katalogach lang)
 • dodana nowa forma analizy DBDesc'a (show_dbdesc.php)
 • naprawa braku metody readString klasy XMLReader na dziwacznych instalacjach PHPa (stary libxml)
 • naprawa obsługi błędu dla pustego pliku XML z konfiguracją 
 • zmiana pluginu jQuery lightbox na bardziej uniwersalny fancybox
 • odnośniki z miniaturek okładek na liście wyników otwierają się w fancyboksie (wraz z całą galerią, jeśli jest więcej obrazków załączonych)
 • naprawa linków do odnośników zawierających znaki " lub '
 • obsługa konfiguracji przy użyciu klas XMLReader i XMLWriter (rozwiązuje problem czytania encji XML w niektórych instalacjach)
 • rozróżnianie domeny i ścieżki dla ciasteczka sesyjnego (+ zmiana jego nazwy) 
 • wycofane wsparcie dla Internet Explorer 6 i 7 
 • poprawa stylu paska znaków specjalnych (nie była elastyczna w stylu flex)
 • wyłączenie kropkowanych ramek widocznych na odnośnikach obrazkowych po kliknięciu w nie (dotyczy tylko Firefoksa)
 • użycie nowego tooltip'a (jako plugin jQuery) - poprawnie pracujący w trybie flex
 • naprawa linków z widoku pojedynczego rekordu
 • poprawione wymuszanie kodowania UTF8 w nagłówku HTTP 
 • wsparcie dla customizowanych rozszerzeń CSS (niezależnych od motywu!)
 • poprawka wizualna dla katalogu w trybie offline
 • możliwość trybu offline dla wszystkich katalogów w danej domenie
 • poprawka działania linków odsyłaczy w indeksie
 • przeniesienie do CSS stylu opisów katalogowch
 • poprawka definicji katalogów dla Smartych (dano ścieżki bezwzględne)
 • obsługa nowej konwencji pliku wersji
 • nowy motyw "flex" do zagnieżdżania SOWY-WWW w ramkach www
 • wycentrowano formularze kryteriów zaawansowanych
 • duża reorganizacja kodu (łatwiejsza rozbudowa systemu)
 • dodana historia wypożyczeń w koncie czytelnika
 • dodana historia rozliczeń (kar naliczonych, wpłat, kaucji) w koncie czytelnika
 • możliwość prezentacji pojedynczego rekordu na podstawie pola 001 lub 030 (tylko SOWA2/MARC21)

interfejs WWW 2008-2010

2010

 • poprawka pola Date
 • dodana możliwość definiowania plików includes dla każdego katalogu osobno
 • poprawione pobieranie zestawienia dla wybranych pozycji
 • dodana możliwość definiowania górnej części tła strony w motywach.
 • naprawiony konfigurator online dla IE (IE ignoruje tag "base" w JS!!!)
 • poprawiona obsługa HTTPS w przypadku użycia reverse-proxy
 • funkcja obsługi przypadku nie ustawienia zmiennej CFG_SQL dla skryptów w serwerach SOWA-SQL
 • poprawka obsługi linków dla SOWA-SQL
 • obsługa plików systemu pomocy dla serwisu (z możliwością indywidualizowania dla każdego katalogu)
 • poprawiona obsługa HTTPS
 • naprawione podwójne pobieranie rodzajów sortowania z dbdesca
 • poprawione generowanie miniaturek do katalogu tmp/ bramki (bo generował do systemowego Tempa) i czyszczenie plików tymczasowych na Windowsie
 • naprawione obsługa kryteriów z polami typu DATE
 • poprawione sprawdzanie wypełnienia kryteriów (nie widział wypełnienia kryteriów typu DelphiMask)
 • link pomocy otwiera nowe okno (kartę)
 • obsługa profilu PHP dla serwerów SQL
 • dodana możliwość definiowania tytułów na dymkach ikonek załączników
 • dodana możliwość ustawiania logo z prawej i z lewej strony
 • parametry loga i strony domowej biblioteki, umieszczane w nagłówku strony
 • dalsze poprawki stylu dla IE6 i IE7
 • poprawka skryptu przełączania filtrów w IE6
 • naprawione działanie linków w rekordach w IE6
 • naprawione działanie linków w indeksie
 • sprawdzanie przeglądarki IE6 IE7 i podstrona komunikatu sugerująca zmianę na coś cywilizowanego
 • dalsze poprawki stylu dla IE6 i IE7
 • dodany parametr konfiguracyjny określający czy powód blokady konta jest prezentowany na karcie czytelnika czy nie
 • poprawianie nazw filtrów w zapamiętanych ciasteczkach
 • wyświetlenia nowości i zapytań z historii kasowało ustawienia filtrów 
 • dodana obsługa robotów i przeglądarek nie wysyłających ustawień językowych
 • naprawiona obsługa filtrów w katalogach SOWA2
 • poprawka linków (gdy nie jest na wirtualnym hoście)
 • zmieniony konfigurator online ułatwiający obsługe wielu domen
 • przeniesiona konfiguracja na szablon smarty
 • dodana normalizacja historii (usuwa z historii stare zapytania jeśli zostały zadane ponownie)
 • dodane logowanie wg loginu (dla serwerów SQLowych)
 • poprawiona informacja o liczbie pozycji na koncie czytelnika
 • uzupełniony styl dla IE6 i IE7 [bardzo niezalecane przeglądarki!!!]
 • poprawione niedociągnięcia domyslnych motywów
 • poprawiony styl parametrów zestawienia
 • poprawione parsowanie struktury dbdesc'a zawierającej &
 • zastosowanie całkiem odmienionych motywów graficznych - przebudowa interfejsu wyszukiwawczego i całego layoutu bramki. Dostępne motywy: domyślny, gnom, bursztyn, woda
 • przebudowa interfejsu konta czytelnika
 • modyfikacja domyślnych formularzy wyszukiwawczych
 • trwała zakładka z wynikami ostatniego zapytania, co pozwala powrócić do wyników po np. rezerwacji, zamówieniu i innych operacjach
 • włączona domyślnie dwujęzyczność interfejsu bramki (polski i angielski), brak wielojęzyczności formularzy i wyników wyszukiwania
 • zastosowanie systemu szablonów Smarty do odseparowania logiki od prezentacji (jeszcze niedostępne do customizacji!)
 • wybór pozycji indeksu już po kliknięciu w wiersz z opisem (a nie tylko w checkboxa)
 • klikalne nazwy filtrów (kliknięcie przełącza stan filtru)
 • zerwanie z wsteczną kompatybilnością PHP4
 • dodany parametr pozwalający decydować czy zawartość pola label formularza EPR jest wyświetlana w tekstowym opisie wyszukania
 • obsługa rekordów z oznaczeniem multimediów chronionych prawem autorskim (SOWA2-TEXT)
 • poprawka wyszukania dokładnego (wg indeksu) dla serwerów SQL'owych
 • współpraca z nowym typem serwera rozporoszonego (dla bibliografii regionalnych)
 • właściwe interpretowanie gd_info o obsłudze JPG w PHP 5.3
 • dodany parametr umożliwiający wyłączenie logowania czytelnika bez hasła oraz uniemożliwiający ustawianie sobie pustego hasła (domyślnie nie można)
 • naprawiny przycisk logowania używany bezpośrednio po wylogowaniu
 • dodany styl dla pola wyboru katalogu
 • przeniesiony przycisk wylogowania do panelu górnego (widoczny na każdej podstronie, nie tylko na koncie czytelnika)
 • dodane nowe możliwości includowania kodu bramki (obsługa także includów w PHP) - rozszerzenia menu bramki i menu czytelnika
 • poprawione generowanie IDów kontenerów dla miniaturek gdy jest SOWA1
 • poprawione wyświetlanie odnośników w indeksie
 • poprawiona kompatybilność z PHP4 modułu wielojęzycznego
 • poprawione wyświetlanie miniatur (powielało dla rekordów bez obrazków)
 • przeniesienie języka interfejsu do plików zewnętrznych (podkatalog lang), na początek dostępne języki: pl_PL, en_GB i umożliwienie personalizacji wszystkich komunikatów w bramce (poprzez plik custom.properties w katalogu głównym języka). 
 • dodana możliwość wstawiania dowolnego kodu HTML u góry i u dołu strony generowanej przez bramkę (katalog includes) 
 • poprawiona obsługa błędu pobierania załącznika do rekordu 
 • poprawione inicjowanie okna indeksu z wybranymi hasłami zawierającymi cudzysłów "

2009

 • zmodernizowany system prezentacji multimediów - obsługuje już wiele obrazków w dwóch trybach (inline i outline) konfigurowalne w bramce (a nie w skrypcie), bardziej przyjazna prezentacja załączników binarnych (ikony dla PDF, DOC i innych)
 • dodany parametr konfiguracyjny umożliwiający pokazanie na stałe lub wyłączenie na stałe panelu znaków specjalnych
 • dodana obsługa sortowania "kolejność składników" dla kryterium "podrzędne"
 • poprawione pobieranie zestawień przez IE
 • poprawione pobieranie plików (poprawne content-type dzięki czemu przeglądarka normalnie reaguje)
 • wymuszanie zamykania połączenia - niezbędna dla serwerów SQLowych na Windosie
 • uodpornienie na włączenie opcji magic_quotes_runtime
 • naprawa edycji telefonu gdy był pusty
 • usunięto zbędny przycisk zapamiętania zapytania dla SOWY1
 • dodany parametr uzupełniania długości barkodu (dotąd był trwale 7)
 • dodano obsługę kolekcji "Nowości" 
 • dodano pobieranie danych czytelnika i możliwość edycji wybranych pól (email, telefon)
 • możliwość zapamiętywania zapytań na koncie czytelnika
 • duża rekonstrukcja arkusza stylów CSS (i modernizacja stylu domyślnego)
 • dodana obsługa favicon 
 • naprawiona formatka logowania i zmiany hasła w kwestii obsługi znaków " i \
 • usunięto wyświetlanie informacji o użyciu filtrów trwałych (np. "bez rekordów wycofanych") na stronie z wynikami
 • poprawiono niedziałający link "Wynik poprzedni" w przypadku pustego wyniku zapytania złożonego
 • poprawka obsługi konta w przypadku PHP4
 • odkodowanie %25 i %26 numeru karty przy przeglądaniu konta czytelnika
 • configure.php - tworzenie nowego katalogu na podstawie istniejącego
 • nowa technika prezentacji kryteriów zaawansowanych - nie w zakładkach, co mogło być nieczytelne - ale jako rozwijalne grupy poniżej formularza podstawowego (kryterium rozwija się po kliknięciu)
 • dla S1 i S2: walidacja nazwy kryterium przy tworzeniu linka (jeśli niepoprawna, to nie robi linka tylko wyświetla tekst)
 • weryfikacja filtrów zapamiętanych w COOKIES dla katalogu rozproszonego
 • wyświetlanie filtrów w tabeli miast jeden pod drugim z ustawialną w konfiguracji ilością kolumn.
 • zapamiętywanie wybranych filtrów w plikach COOKIES przeglądarki (pamiętany jest wybór między uruchomieniami przeglądarki)
 • obsługa prolongat przez Internet.
 • obsługa instalacji w środowisku wirtualnych hostów Apache'a - obsługuje je pojedyncza instalacja bramki
 • możliwość definiowania różnych arkuszy stylów CSS dla każdego katalogu
 • możliwość definiowania pozycji filtrów
 • usunięcie błędu przekierowania dla instalacji na niestandardowym porcie
 • przystosowanie konstrukcji konta czytelnika do planowanych rozszerzeń (prolongaty, rejestracja, integracja)

2008

 • przy otwieraniu indeksu przeniesienie w pobliże hasła wpisanego już w pole wyszukiwania
 • dodanie paska do wprowadzania znaków diakrytycznych
 • dodatkowe przyciski nowego zapytania i poprawiania zapytania na dole listy wyników
 • dodana obsługa filtra, który jest zawsze włączony, bez możliwości jego wyłączenia.
 • obsługa szukania kilku wybranych pozycji z indeksu także dla serwerów SOWA-SQL
 • przy kliknięciu w "Popraw zapytanie" zachowywany jest format prezentacji rekordów
 • obsługa odnośników w indeksie haseł przedmiotowych i indeksie autorów
 • możliwość zablokowania opcji rezerwowania
 • nowa metoda pozycjonowania miniatur (obrazów) załączonych do opisu rekordu, możliwe umieszczenie miniaturki pod polem umożliwiającym zaznaczenie rekordu
 • możliwość wykonywania zestawień z parametrami dla wyszukanych pozycji
 • zwiększenie bezpieczeństwa – poprawienie podatności na XSS w formularzu wyszukiwawczym

SOWA1 2012

 • naprawione szukanie symbolu „&” w "zapytaniu podstawowym"
 • wypożyczalnia obsługuje ikony zestawień z paneli egzemplarza i czytelnika
 • poprawa kolejności nazw indeksów w okienku dostawcy
 • możliwość ustawienia położenia kolumn na liście czytelników

SOWA1 2011

 • poprawione wysyłanie poczty przez pliki (smailer)
 • możliwe wysyłanie poczty przez pliki (smailer)
 • poprawione zestawienie brakujacych zeszytów
 • poprawianie identyfikatora gdy nie było poprawianego
 • kryterium złożone PODRZĘDNE i NADRZĘDNE
 • poprawione wyszukiwanie Z39.50 dla kryterium złożonego
 • zmiany w wypozyczalnia.exe (operacje w menu, inna obsługa ikony zamówienia)
 • większe przyciski w oknie znaków diakrytycznych
 • pole parametru  w P# administratora jest szersze
 • poprawiona obsługa drag/drop w formularzach
 • WYPOZYCZALNIA próbuje drukować paragon do skutku
 • WYPOZYCZALNIA nie pozwala na wydrukowanie pokwitowania jeśli był paragon
 • skontrum: poprawione odświeżanie ekranu przy zmianie zakładki
 • SOWA_TCP przycisk "pokaż otwarte rekordy" aktywny tylko gdy coś otwarte
 • przy starcie odtwarza ostatni katalog z menu
 • lepsze odświeżanie okna rekordu w powiązaniach
 • poprawka zestawienia wpłat i VAT
 • nowe zestawienie sumujace VAT dziennie
 • poprawione obliczanie VAT, opcja "wszystkie wpłaty z VAT"
 • zestawienie wpłat zawiera operatora i nr paragonu fiskalnego
 • teraz operator i stawka VAT rejestrowana jest przy tworzeniu kwitu
 • polepszenie wyświetlania w browserach (italic)
 • WYPOZYCZALNIA może współpracować z serwerem drukarki fiskalnej
 • ADMINISTRATOR_TCP poprawione wysyłanie plików (FTP) do Linuxa
 • w TRANSFER_TCP można ustawić czcionkę i wysokość klatki
 • wirtulna tabela KARY zwraca numer paragonu
 • serwer obsługuje polecenie rejestracji paragonu
 • poprawiony bład szukania długich sygnatur
 • STATYSTYKI nowa opcja podziału wiekowego
 • możliwe jest wysyłanie maili przypominających o nadchodzącym terminie zwrotu
 • poprawki w liczeniu statystyk czytelników
 • poprawiony błąd daty zmiany hasła logowania

SOWA1 2008-2010

2010

 • możliwe jest przechowanie szyfrowanego hasła i korzystanie z wysyłania poczty przez SSL
 • nowe kryterium "Rekordy z załączonymi plikami multimedialnymi"
 • można definiować skryptowo własne procedury modyfikacji rekordów
 • w oknie listy rekordów i w formularzach obsługiwane jest kółko myszy
 • możliwość wymuszenia okresowej zmiany hasła logowania użytkownika
 • modyfikacja rekordu czytelnika nie generuje teraz przerejestrowania

2009

 • zestawienie niewpisanych numerów inwentarzowych
 • zestawienie wypożyczeń w poszczególnych klasach szkoły
 • katalogi do retrokonwersji Z39.50 mogą być grupowane w podmenu
 • realizacja długich zestawień i operacji sygnalizowana jest teraz okienkiem "Proszę czekać"
 • zapytanie o autora ignoruje przecinki separujące nazwisko i imię
 • wprowadzono możliwość samoobsługowej prolongaty wypożyczenia
 • dodatkowa forma zapytania "kryterium podstawowe"
 • możliwość pobierania rekordów z multiwyszukiwarki
 • zwiększenie maksymalnej liczby obsługiwanych agend
 • możliwość prezentowania pracownikowi wypożyczalni należnej kary za przetrzymanie egzemplarza

2008

 • funkcja retrokonwersji Z39.50 realizowana dotychczas osobnym programem zostaje włączona do podstawowego programu katalogowania
 • sortowanie powiązań składników także w programach akcesji dzieł zwartych i ciągłych
 • monity są generowane automatycznie każdego dnia
 • sortowanie wyników wyszukiwania może być zdefiniowane w porządku nie alfabetycznym (np. chronologicznie od najnowszych do starszych)
 • nowa funkcja aktualizowania adresów katalogów do retrokonwersji wg bazy danych firmy SOKRATES
 • definiowanie formularzy zawierających pole kategorii zawodowej lub miejsca przechowywania z poziomu menu
 • prezentacja odsyłaczy do haseł szerszych na liście wartości wzorcowych indeksu
 • przeglądanie listy dokumentów wpływu wzbogacono o informacje dotyczące: opłat dodatkowych, przedpłat, kwocie wpłaconej oraz o informację o niezbilansowaniu dokumentu
 • automatyczne wysyłanie monitów mailem co podaną liczbę dni przetrzymania
 • zmiany w module obsługi wydawnictw ciągłych: m.in. umożliwienie zmiany roku dla wprowadzonej karty wpływu
 • obliczanie kary za przetrzymanie może być realizowane skryptem
 • ograniczenie treści monitu do pozycji przetrzymanych we wskazanej agendzie
 • wprowadzenie parametru umożliwiającego stosowanie limitu wypożyczeń do każdej agendy osobno
 • wprowadzenie parametru umożliwiającego wybór formy rozliczania naliczonych kar w agendach
 • usprawniono przetwarzanie większych kolekcji rekordów
 • możliwość stosowania obcych barkodów czytelnika o długości do 14 znaków
 • nowa wersja modułu serwera pozwala na dynamiczne włączanie i wyłączanie niestandardowych zestawień
 • możliwość precyzyjnej rejestracji „on-line” zmian dokonywanych w bazie danych. (Szybkie odzyskanie bieżącego stanu danych w razie awarii sprzętu)
 • włączono prezentację załączonego pliku multimedialnego w WWW
 • moduł konwertera do MARC 21 rozbudowano o funkcje umożliwiające tworzenie plików w formacie ISO2709
 • usprawnienie wydruków księgi inwentarzowej
 • definiowanie ścieżki plików roboczych i ikon dla programu administratora
 • usprawnienie wyszukiwania wg odsyłaczy zupełnych - obecnie uwzględnia ono także hasła dłuższe od podanego w odsyłaczu
 • rozbudowanie zestawienia dłużników o nowe opcje
 • rozbudowanie zestawienia niewypożyczanych pozycji o nowe opcje
 • automatyczne uzupełnienie KHW o wszystkie hasła występujące w opisach katalogowych
 • w programie wypożyczalni wyszukując w katalogu można włączyć znaki diakrytyczne
 • konwerter MARC21 wbudowany w programy retrokonwersji został rozbudowany o przenoszenie uwag
 • możliwość włączenia/wyłączenia ikony „drukuj naklejkę” dla użytkownika niezalogowanego
 • nowe zestawienie naliczonych kwot
 • retrokonwersja z fomatu MARC 21 do formatu SOWA przenosi UKD
 • funkcja globalnego poprawiania tabeli (administrator) umożliwia teraz poprawianie tabeli zdarzeń rejestrowanych przez czytelnię
 • nowy parametr serwera umożliwia wykorzystanie odsyłaczy z KHW przy zapytaniach
 • zestawienie czytelników odwiedzających umożliwia prezentację liczby wypożyczeń i zwrotów dla wskazanej agendy
 • serwer został uodporniony na znak „&” użyty w słownikach danej instalacji
 • zestawienie książek wypożyczonych uwzględnia także pozycje zwrócone po podanym okresie
 • przyspieszona obsługa złożonych formularzy danych w programach użytkowych
 • usprawnienie modułu statystyk dla biblioteki szkolnej pod Linuksem
 • umożliwienie definiowania niestandardowych opłat
 • umożliwienie drukowania pokwitowań wpłat, zawierających nazwę agendy
 • możliwość drukowania dokumentu wpływu z ikony umieszczonej na ekranie
Nasza strona na Facebooku
SOKRATES-software Leszek Masadyński
ul. Warszawska 92A
61-047 Poznań

tel: +48 61 656 44 10